zondag 25 maart 2012

In vuur en vlam


Vandaag 25 maart vieren de Olympische Spelen hun 116e verjaardag (volgens de officiële geschiedschrijving is dit pas op 6 april, maar de Grieken hanteerden toen nog de Juliaanse kalender, vandaar het verschil van 12 dagen). Over zo’n 4 maanden gaan de Olympische Spelen in Londen van start. Regelmatig komen in sportprogramma’s op tv sporters langs die zich al wel of nog niet gekwalificeerd hebben voor de Spelen of hun “vormbehoud” hebben aangetoond. Lijkt me een mooie term om ook binnen de politiek te introduceren “vormbehoud”, maar daarover een andere keer.

Zoals bekend heeft Nederland grote ambities om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Discussies hierover gaan over het algemeen over of het Rotterdam of Amsterdam zou moeten zijn of toch maar allebei en vooral over wat het allemaal niet moet gaan kosten. U kunt van mij verwachten dat ik erg op de centen let, maar ik vind het jammer als de discussie hierop zou blijven hangen. De reis is belangrijker dan de bestemming verwoordt Huub van der Lubbe van de Dijk in het nummer 'Niet de Lijnen maar de Bocht' en zo wil ik er ook graag naar kijken.
Eind januari organiseerden we als PvdA het Lagerhuisdebat Sport in het clubhuis van Rugbyclub Haarlem. Daar werd gedebatteerd over Sport in de Wijk en de relatie breedtesport met het Olympisch Plan 2028. Vanuit de organisatie “Olympisch Vuur” zijn een drietal speerpunten geformuleerd: vitale samenleving, excellente prestaties en economische impact. Laten we de drie punten eens wat nader onder de loep nemen:

Vitale samenleving betekent meer mensen stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Dat kan door het stimuleren van sport en bewegen op school, in de buurt, bedrijfssport, activeren van senioren om eenzaamheid te voorkomen en evenementen. In recent onderzoek van het Verwey-Jonker instituut wordt geconcludeerd dat gemeenten sport in kunnen zetten om burgers actief te laten deelnemen aan de civil society. Ook kunnen sportverenigingen veel doen om vrijwilligers te ondersteunen en mensen met een beperking tegemoet te komen.

Excellente prestaties wil zeggen door een optimale inspanning altijd maximaal resultaat halen. Kinderen in de basisschoolleeftijd verbeteren met minimaal één uur bewegingsonderwijs per dag hun leerprestaties. Tot die conclusie komen bewegingswetenschappers van de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen na tien jaar onderzoek - 'Hoe fitter, hoe slimmer' - op verschillende scholen in Noord-Nederland.

Tot slot economische impact. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van ons land met als leidend principe dat de omgeving waarin we wonen, werken en sporten leefbaar en bereikbaar moet zijn. In november 2011 verscheen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van infrastructuur en milieu het onderzoek de Olympische Hoofdstructuur. Daarin wordt beschreven hoe we Nederland kunnen inrichten wanneer we de Spelen zouden willen organiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande plannen van de overheid en het bedrijfsleven. Wanneer de Spelen niet naar ons land komen, kan dit plan oplossingen bieden voor bestaande problemen rondom de inrichting van Nederland.

Het terugdringen van ziektekosten en een gezondere samenleving, het voorkomen van eenzaamheid, meer burgerparticipatie en ondersteuning van vrijwilligers, het ontwikkelen van talent en betere mobiliteit zijn ambities die we met elkaar voor Haarlem hebben. Laten we dit vuurtje doven of wakkeren we de vlam aan om samen op weg te gaan naar een nog mooier Haarlem?