dinsdag 27 september 2011

absurde bureaucratie van de gezondheidszorg


Soms lees je in de krant van die berichtjes, waarvan je haren even omhoog gaan staan. Zo ook deze morgen in de rubiek op=op van de Volkskrant. Het artikeltje gaat over een man die al dertig jaar zo goed als blind is door een zeldzame erfelijke aandoening Lebers Opticusastrofie (LOA). Hij heeft zijn zorgverzekering bij Delta Lloyd, waarover hij zeer tevreden is, maar gaat fors tekeer over de bureaucratische absurditeiten in de Nederlandse Gezondheidszorg. Wat is namelijk het geval: deze man is een zeer actief wandelaar en doet dit uiteraard met behulp van een rood-witte blindenstok. Omdat hij zo actief is slijt de stok flink waardoor hij jaarlijks een nieuwe stok nodig heeft. Toen hij onlangs een nieuwe nodig had wees de verzekeraar hem er op dat deze glasfiber stok onder de verzekering valt (45 tot 50 euro). Bij de speciaalzaak die een contract heeft met zijn verzekeraar is hij nieuw, dus wordt er om een medische verklaring gevraagd. De man komt met een verklaring, die drie jaar geleden is afgegeven door de bekendste LOA-deskundige. De leverancier geeft aan dat de verklaring, ondanks het feit dat de blindheid ongeneeslijk is, niet meer dan 6 maanden oud mag zijn. De verzekeraar vindt het geen probleem, maar de leverancier blijft hameren op het feit dat de verzekeraar dit eist en is waarschijnlijk bang zijn geld niet te krijgen. De man gaat naar de huisarts voor een verklaring, maar die verwijst hem door naar de keuringsarts, omdat hij geen "waardeoordeel" mag geven... Kosten inmiddels rond de 400 euro, geen wonder dat de zorgkosten stijgen. Dit is slechts één voorbeeld, mensen die ervaring hebben met het pgb en tussen indicatiebureau's en zorgkantoren in komen te zitten, weten ook hoe de bureaucratie tussen de twee voor enorme kostenstijgingen zorgen die niet in de zorg voor mensen wordt gestopt. In de rijksbegroting is al aangegeven dat het pgb enorm beperkt wordt (en mensen dus eerder in instellingen terecht zullen komen, so much voor "eigen kracht") en zullen de zorgkantoren worden opgeheven en gaat per 1 januari 2013 "de uitvoering van de AWBZ naar de zorgverzekeraars waardoor er meer keuzevrijheid en sturingsmogelijkheden voor de cliënt ontstaat". Het kabinet kiest voor vereenvoudiging indicatiestelling en minder regels. Als dan vervolgens alles in de Weberiaanse bureaucratie blijft hangen, zoals in het bovenstaande voorbeeld wordt geïllustreerd, zijn het de zorgbehoevende cliënten die wederom de dupe zullen worden. Laat het kabinet eerst daar maar eens flink wat aan doen.