zondag 20 maart 2011

Balans


Balans

Sinds 1 februari heb ik een andere baan, een leuke, interessante, maar ook veeleisende baan. Daarnaast zijn we in de gemeenteraad bezig met een aantal grote discussies die veel tijd en voorbereiding vergen en spelen er een aantal lastige dossiers (zoals u wel uit de krant heeft vernomen) die alertheid en veel overleg vereisen. Naast dit alles is natuurlijk nog het meest belangrijkst mijn gezin en een dierbare vriendenkring. Dit wordt geen klaagverhaal over dat het allemaal zo druk is, want zoals één van die dierbare vrienden mij altijd voorhoudt:”daar heb je zelf voor gekozen”, maar gaat over het zoeken naar een juiste balans en focussen op de dingen die er toe doen. Van volksvertegenwoordigers mag je verwachten dat ze tot in de haarvaten van de samenleving zitten, maar ook voldoende dossierkennis hebben om hun kaderstellende en controlerende taak te verrichten, daar zijn ze immers voor gekozen. In de afgelopen jaren heb ik veel (oud) collega’s zien worstelen met die verschillende verantwoordelijkheden en sommige hebben daarvoor moeilijke keuzes moeten maken, want natuurlijk willen we alles perfect doen.

Het vinden van die balans is een lastige klus, ook voor mij persoonlijk. Een andere dierbare vriend gaf me het advies om toch vooral te investeren in zaken waar je zelf energie en inspiratie van (terug) krijgt. Hoewel niet altijd mogelijk, wel een wijze les.

Als ik terugkijk op mijn afgelopen week, zitten daar gelukkig heel veel van die inspirerende momenten in, want naast fractie-, commissie en ledenvergaderingen en voorzichtig positieve berichten over de controle op de Veiligheidsregio Kennemerland, staken we als fractie afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen ter gelegenheid van de grootste vrijwilligersactie in Nederland NL DOET (van het Oranje Fonds).

Bij stichting De Baan, waar vrijetijdsbesteding wordt verzorgd voor mensen met een verstandelijke beperking hielpen we mee met het schoonmaken van de tuinmeubelen en de borders, het planten van struiken, kruiden en plantjes en allerlei andere tuinklussen. Tijdens de lunch met de deelnemers en het team werd duidelijk wat de gevolgen van de IQ –maatregel binnen de AWBZ van dit kabinet voor gevolgen zal hebben voor de deelnemers en het risico dat een deel van hen tussen wal en schip zal vallen. Ook de aanbesteding van het vervoer heeft soms ingrijpende gevolgen voor deze mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

De spetterende afsluiting van de week was een groot Turks huwelijksfeest waar we het geluk van een dierbare vriend vierden. De perfecte balans!