woensdag 5 januari 2011

Keuzes maken of schone handen houden


A happy New Year! Grant that I
May bring no tear to any eye
When this New Year in time shall end
Let it be said I've played the friend,
Have lived and loved and labored here,
And made of it a happy year.
~Edgar Guest

Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Wat staat ons allemaal te wachten? Voor mij persoonlijk per 1 februari een nieuwe baan in Den Haag en politiek nogal wat grote discussies. Naast de verdere uitwerking van de enorme bezuinigingsopgave voor de gemeente Haarlem en de verdere ellende die we kunnen verwachten als gevolg van het huidige rechtse kabinet zullen er dit jaar ook een aantal stevige discussies plaatsvinden over onderwerpen die grote gevolgen gaan hebben voor mensen in kwetsbare situaties. Door gebrek aan middelen worden we gedwongen keuzes te maken waar we wel en niet meer in investeren. Politiek bedrijven in tijden van welvaart is één ding, maar in tijden van recessie komt de essentie van politiek sterker naar voren, namelijk afwegingen maken en duidelijke keuzes. In een coalitie met zowel linkse als rechtse partijen zullen daar uiteindelijk stevige compromissen moeten worden gesloten. Waar zullen we onder andere de komende maanden ons "hoofd over moeten breken"? De inzet van het sterk teruglopende budget voor re-integratie (waaronder ook ID-banen), nieuwe invulling van WMO en Welzijn, mogelijk wegvallen van budgetten voor sociale veiligheid. Allemaal zaken die mensen in hun directe omgeving treffen. Er zijn partijen die zich buiten deze discussies plaatsen, die liever hun ogen sluiten voor de werkelijkheid. Het zogeheten schone handen principe. Dat is natuurlijk wel erg makkelijk en daarmee voldoe je in mijn ogen niet aan waar je als politicus voor gekozen bent. Mensen die hun vertrouwen in je schenken hebben recht op gemeenteraadsleden die verantwoordelijkheid durven te nemen, die alle argumenten wegen en dan een afgewogen standpunt innemen maar ook kijken naar wat haalbaar is. Daarbij horen soms ook pijnlijke beslissingen die je moet kunnen uitleggen. De vorig jaar overleden wethouder Chris van Velzen riep in maart nog richting de nieuwe gemeenteraad: "u bent raadslid voor alle Haarlemmers", het belang van de gehele stad neem je dus mee in al je afwegingen. Een zware opgave dus en zoals de belastingdienst al een aantal jaren roept: "leuker kunnen we het niet maken", maar las Partij van de Arbeid blijven we ook hierbij altijd op zoek naar de menselijke maat, ook betekent het dat je soms vuile handen moet maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten