donderdag 23 december 2010

Tegen Wietpas


PvdA Haarlem ondersteunt Manifest tegen Wietpas

Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten.

Enkele weken geleden kwamen er verontrustende berichten naar buiten over geweldsincidenten in Eindhoven als gevolg van illegale drugsteelt en handel. De PvdA wil dat dit met kracht wordt bestreden door de teelt te reguleren en met meer agenten vervolgens korte metten te maken met overige illegale teelt. Het huidige kabinet en in het bijzonder minister Opstelten voelt helemaal niets voor het reguleren van de achterdeur maar biedt als oplossing de wietpas. Minister Opstelten zou het liefst zou overgaan tot landelijke invoering van een wietpas. Een ontwikkeling waarbij, om verschillende redenen grote vraagtekens kunnen worden geplaatst. PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder drugsbeleid Lea Bouwmeester, die eind mei op werkbezoek in Haarlem was (zie: http://haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/991) stelde al eerder dat de wietpas een schijnoplossing is. Volgens Bouwmeester moeten we “ eerst de kraan dichtdraaien, voordat we gaan dweilen. Oorzaak van illegale thuisteelt is dat wiet wel mag worden verkocht, maar niet ingekocht. Daardoor vindt teelt en handel van wiet in de illegaliteit plaats. Als we dit willen doorbreken moet de noodzaak van illegale teelt worden doorbroken, door het te reguleren en controleren. Pas dan kan overige illegale teelt effectief worden bestreden.”

Allereerst leek het er op dat de wietpas juridisch gezien niet mogelijk is. Afgelopen donderdag kwam de uitspraak van het Europesche hof of het ingezetenecriterium mag worden gehanteerd. Het hof concludeerde het volgende: “Europeesrechtelijke bezwaren zijn er niet tegen de gemeentelijke maatregelen die een onderscheid maken tussen ingezetenen van Nederland en anderen” maar stelde ook dat het aan de Raad van State is om vast te stellen of er ondanks het ontbreken van Europeesrechtelijke bezwaren tegen het maken van onderscheid tussen Nederlands ingezetenen en anderen toch redenen zijn om het pasjessysteem af te wijzen. Zij moeten ook oordelen over het onderscheid naar nationaliteit gerechtvaardigd is of in strijd met artikel 1 van de Grondwet.Daarnaast richt het systeem van de wietpas zich op bezoekers aan de voordeur, terwijl de problemen in Eindhoven aan de achterdeur plaatsvinden. De situatie in Eindhoven is niet te vergelijken met Haarlem en terecht wordt in het manifest gesteld dat ieder gemeente zijn eigen drugsproblematiek heeft waarvoor maatwerk is gewenst.

De PvdA fractie Haarlem heeft dan ook het manifest, dat op initiatief van de PvdA Maastricht en Venlo is opgesteld, met overtuiging ondersteund. Hieronder leest u de tekst van het Manifest:

Manifest tegen de wietpas

Het wordt tijd dat er in het kader van de drugsoverlast eens echt actie wordt ondernomen. Het wordt tijd dat maatregelen worden genomen, die de overlast ook echt kunnen verminderen.

Het wordt tijd dat wordt geluisterd naar de bewoners van de buurten.

Kortom het wordt tijd voor een nieuw drugsbeleid!

In het regeerakkoord staat:

“Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas.”

VVD, CDA en PVV willen ons laten geloven dat met deze regels in het regeerakkoord de drugsproblemen kan worden opgelost. Daar geloven wij dus niet in!

De feiten:

 • Nederland is één van de grootste producenten van wiet;
 • In deze handel is enorm veel geld te verdienen;
 • In Limburg en Brabant:zijn hele criminele netwerken rond de illegale wiethandel;
 • De overlast bij de voordeur van de coffeeshop is zeer beperkt;
 • In Europa geldt vrij verkeer van personen en goederen. Zolang er nog geen uitspraak uit Luxemburg staat invoering van een wietpas staat daarmee op gespannen voet;
 • Invoering van de wietpas is naar het oordeel van de Rechtbank Maastricht in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

Waarom zijn wij tegen deze plannen:

 • Feitelijk leidt invoering van deze plannen tot nog meer overlast en geweldsdelicten op straat;
 • De illegale straathandel zal toenemen: onderzoek van de Universiteit van Tilburg heeft dit aangetoond;
 • Deze plannen leiden tot nog meer drugsrunners in de wijken: de leefbaarheid komt nog verder onder druk;
 • Pasjesplannen in welke vorm dan ook, hebben alleen maar zin als ook onze politiemacht STRUCTUREEL wordt uitgebreid, maar daar is geen geld voor;
 • Wederom wordt er voorbij gegaan aan de problematiek van de wiethandel;
 • Door de illegale straathandel worden we blootgesteld aan drugs waarvan we absoluut de inhoud en samenstelling niet kennen;

  Wij roepen het kabinet op:
 • Te stoppen met het doorduwen van deze plannen:
 • Laat gemeenten maatwerk leveren: iedere gemeente heeft z’n eigen drugsproblematiek waarvoor maatwerk is gewenst. Maastricht is Amsterdam niet en andersom.
 • Daar waar gemeenten zelf tot samenwerking wensen over te gaan, staan ze daarin vrij.
 • De handel in softdrugs aan te pakken, door enerzijds de georganiseerde criminaliteit keihard aan te pakken, en anderzijds de achterdeur uit de criminele sfeer te halen, door bijvoorbeeld beperkte experimenten van wietteelt toe te staan.

  Kortom weg met het gedoogbeleid: wat in een coffeeshop verkocht mag worden, wordt legaal gekweekt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten