vrijdag 1 oktober 2010

Knauw voor de Positivo's


Normaal gesproken zou u deze week een column van één van mijn collega's aantreffen, maar ik heb het dubieuze genoegen om nogmaals " de week van " in te mogen vullen. Dubieus omdat afgelopen donderdag het regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" van het aankomend kabinet Rutte-Verhagen is gepresenteerd. Hoewel ik redelijk positief van aard ben, verwacht ik vandaag geen revolte van het CDA-congres. Natuurlijk zullen een aantal vooraanstaande CDA-ers hun zorgen uiten en zal het van origine ARP-deel binnen het CDA zijn conclusies trekken, maar, voor zo ver ik daar kijk op heb, is de discipline binnen het CDA om de partijleiding te volgen altijd groot. Stiekem blijf ik natuurlijk hopen dat vanavond zal blijken dat ik het op dit punt volledig mis heb...
" Een akkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij af likt" , deze door Rutte meerdere malen uitgesproken zin heeft al voor veel reactie in de media gezorgd, maar voor ik inga op de inhoud van het akkoord wil ik mijn irritatie nog even kwijt bij het zien van de persconferentie van afgelopen donderdag; Natuurlijk is het gezond om binnen de politiek een zeker relativeringsvermogen te hebben en af en toe wat humor te gebruiken, maar wanneer je een regeerakkoord presenteert waarin miljarden worden bezuinigd, waar vele Nederlanders zwaar door worden getroffen, past enige bescheidenheid en een serieuze toon. Rutte en Verhagen stonden als een soort olijke tweeling achter het catheder te ginnegappen en als 2 kwajongens elkaar te porren, dames en heren, uw beoogd premier en vice-premier! In plaats van het aflikken van vingers moest ik denken aan " nog niet droog a achter de oren zijn" en " te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet".
Maar nu de kille feiten op een rij (CPB analyse): minder economische groei, meer werkloosheid op de midden lange termijn (110 duizend extra werklozen), bezuinigingen met name op de kwetsbare groepen: bezuinigingen op de bijstand, re-integratie,wajongers (jonggehandicapten), wsw-ers(sociale werkvoorziening). Grotere koopkracht verlies voor uitkeringsgerechtigden en 65-plussers, zieke mensen en gehandicapten gaan meer betalen en krijgen minder zorg door verlaging van de dekking van het basispakket en marktwerking, minder geld naar arme landen. De met veel bombarie aangekondigde investeringen in onderwijs en veiligheid zijn een sigaar uit eigen doos. Tegen over dit alles staan investeringen in asfalt , een 2e JSF (Joint Strike Fighter), verhoging van de maximum snelheid, een extra kerncentrale. Dit is natuurlijk geen volledig beeld, maar geeft wel een beetje de sfeer neer naar waar het met de solidariteit in dit land volgens Rutte en Verhagen naar toe moet. Heel veel van deze maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor Haarlem en de Haarlemmers. Naast al een aantal hierboven genoemde zaken worden gemeenten ook geconfronteerd met:
  • een algemene korting op het gemeentefonds van 1,2 miljard
  • verkapte bezuinigingen door nieuwe taken naar de gemeenten te decentraliseren (zoals jeugdzorg en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, samen goed voor een korting van 400 miljoen) .
Tel dit op bij de korting die vorige week al bij de rijksbegroting 2011 zijn aangekondigd + de ingrepen die we als gemeente al hebben moeten doen door tegenvallende inkomsten ten gevolge van de economische crisis en u begrijpt dat mijn van nature positieve karakter mij een beetje in de steek laat de laatste dagen en dan heb ik het nog niet eens gehad over het gedoogakkoord van mijnheer Wilders. Politieke vrienden van het CDA, ik hoop dat u dit 20 pagina's tellend proza goed tot u neemt voordat u vandaag uw stem uitbrengt op uw congres en (vooruit dan maar voor 1 keer) dat de door Hare Majesteit uitgesproken woorden " U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden" daarbij behulpzaam zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten