zaterdag 26 juni 2010

Rondje Noord


Prachtig weer vandaag en een overal in de stad wat te doen. Collega Moussa zette zijn zoontje in de bakfiets om een kijkje te gaan nemen bij het zomerfeest in de Slachthuisbuurt, in het kader van de wijkcontracten organiseerden de Amsterdamse Buurten het Buurtfeest Teylerplein en in Meerwijk werd de Midzomermarkt gehouden waaronder ook de opening van de expositie Kinder Kunst Academie. Zelf stapte ik op de fiets naar Haarlem -noord. Om 12 uur opende wethouder Jeugd Jan Nieuwenburg op het Nieuw-Guineaplein in de Indische Buurt Noord het tweede Krajicek Playground in Haarlem. De Indische Buurt Noord is een van de meest versteende wijken van Haarlem en dus nauwelijks plek voor kinderen en jongeren om heerlijk buiten te spelen. In de vorige periode hebben we als PvdA al meerdere malen de wijk bezocht, wat onder andere resulteerde in het initiatief Groen Spelen. Na een korte speech liet Jan Nieuwenburg zijn sportieve kant zien, een kort partijtje voetbal en een poging tot waveboarden.
Nog verder de Noord in naar het Marsmanplein voor de braderie/ wijkfeest. De kraampjes werden druk bezocht en er was veel vermaak bij het volksdansen. Ik ben nog even binnengelopen bij de verschillende makelaars die vandaag begonnen zijn met de verkoop van hun appartementen. Iets meer dan 2 ton moeten de appartementen van ca 90m2 kosten en er wordt gebouwd bij inschrijving van 50%. Wat het leuk maakte is dat de makelaars ook een presentatie lieten zien van hoe het winkelcentrum er uit gaat zien. De slogan van het winkelcentrum "Alles bij de hand" kreegop die manier veel meer betekenis. Sociaal coördinator Marcel Smeenk daagde me nog even uit om de locaties op foto's uit de wijk te herkennen en dat ging me redelijk goed af. Met het nieuwe activiteitenprogramma op zak fietste ik richting Cronjéstraat voor wat boodschappen en zag tot mijn plezier om de terrassen van de horeca mooie plantenbakken staan ipv lelijke schuttingen. Iets concreets voor elkaar krijgen is toch wel de grote kers op de taart van het raadslidmaatschap.
Snel naar huis om met man en kind in de tuin te genieten van het mooie weer met een goed glas wijn en bbq. Morgen boekenmarkt in het centrum: wat is Haarlem toch een heerlijke stad, zeker in de zomer!

vrijdag 25 juni 2010

Reguleer aanvoer en teelt cannabis voor coffeeshops


Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten. Ook vraagt de motie het huidige handhavings- en sanctiebeleid voor coffeeshops tegen het licht te houden.Op dit moment is het nog een groot vraagteken wat voor kabinet we straks krijgen. Die uitkomst is op vele terreinen van belang: hoe wordt er bezuinigd, wat zijn de gevolgen voor de minima, maar ook hoe gaan we om met het Coffeeshopbeleid. Al eerder las u een verslag van het bezoek van het opnieuw gekozen Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester en de discussie over coffeeshops. In commissieverband werd vorige week al uitgebreid met de burgemeester hierover gediscussieerd. Veel discussie ontstond daarbij over het sanctiebeleid (bevoegdheid van de burgemeester), dat in vergelijking met omringende gemeenten en onder eerder burgemeesters onnodig veel strenger is. Uit de discussie is in ieder geval de toezegging voortgekomen dat de burgemeester het jaarlijks overleg met de coffeeshophouders, zoals dat door zijn voorgangers altijd werd gedaan, weer gaat hervatten.De gemeenteraad heeft zich al meerdere malen uitgesproken over het reguleren van de achterdeur en in het vorig coalitieakkoord stond daar ook een duidelijke afspraak over, waar helaas weinig mee gebeurd is. Nu is er verandering van wetgeving van het Rijk nodig om echt wat te kunnen, en over de discussie over strijdigheid met Europese Regelgeving heeft VVD prominent Frits Bolkestein met anderen ook al hele zinnige dingen gezet, toch zie je in een aantal gemeenten (Utrecht en Eindhoven) al initiatieven ontstaan om te gaan experimenteren met gereguleerde teelt. Uit de ambtelijke ombuigingsvoorstellen van het Rijk en ook in het artikel van Bolkestein c.s. blijkt bovendien dat er behoorlijk wat geld te verdienen valt door legalisering. Raadslid Helga Koper: “Voor de PvdA is en blijft het standpunt dat ter voorkoming van overlast en criminaliteit rond coffeeshops (en ter bevordering van de volksgezondheid) regulering van teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops nodig is.”Bij de Kadernota diende de PvdA, samen met coalitiegenoten D’66 en GroenLinks en de oppositiepartijen SP en Axtiepartij een motie in om het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken om:- Een actieve houding richting Rijksoverheid aan te nemen om tot regulering van de teelt en aanvoer van softdrugs te komen;- Zodra de Rijksoverheid dit toestaat Haarlem te laten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops in samenspraak met ondernemers, bewoners en mogelijk andere direct betrokkenen;- Voor de zomer van 2011 het coffeeshopbeleid en bijbehorend handhavings- en sanctiebeleid te evalueren;De motie is aangenomen en nu maar hopen op een progressief kabinet!

donderdag 24 juni 2010

Zai, zai, zai, zai


De behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad zou het hoogtepunt van het jaar moeten zijn, maar is dat dit jaar het geval? En mag je dat verwachten zo kort na het sluiten van een coalitieakkoord met een ombuigingsopgave van miljoenen? Uit de berichtgeving in het Haarlems Dagblad kun je al opmaken dat er moeilijk " chocola" van te maken is. Ondanks alle goede bedoelingen is het een lange saaie zit, waarbij het twitteren nog het grootste vermaak blijkt te zijn en waarbij een collega raadslid zich afvraagt of ze wel voldoende zitvlees heeft. Naar de ' handen uit de mouwen' aanpak van het vorige college is dit college nog even op zoek. De burgemeester blijkt nog steeds wat moeite te hebben met het dualisme, gezien zijn opvatting dat de raad toch vooral geen moties aan moet nemen die het College belemmeren. Doet een beetje denken aan de voormalig voorman van de ARP Hendrik Colijn:" Gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u" . En 2 oud-wethouders die het beter denken te weten en af en toe vergeten dat ze nu toch echt aan de andere kant van de tafel zitten dragen ook niet bij aan de stemming. Als PvdA zullen we in ieder geval vanavond proberen wat mee kleur in het debat te brengen...

maandag 21 juni 2010

"Anything could happen. Isn't that a great feeling?"Deze week behandelt de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling de Kadernota. U verwacht wellicht meteen hier een politiek stuk, maar zoals al in mijn eerste blog aangegeven, vormen ook andere passies de inspiratie voor een stukkie. De titel van deze blog komt uit de mond van zanger Neil Finn van Crowded House tijdens het concert in de Heineken Music Hall afgelopen zondag.

Een heerlijk ontspannen concert met ouwe klassiekers maar ook fris nieuw werk van de cd Intriguer die nog moet verschijnen. Het kippenvel staat op mijn armen als "Nails in my feet" langs komt. Speciale traktatie is dat Finn nog even solo achter de piano schuift om de Split Enz hit "Message to my girl" loepzuiver ten gehore te brengen. Intriguer is een stuk donkerder van aard, maar het door onze hoofdstad geïnspireerde "Amsterdam" geeft een bijzonder melancholisch gevoel:
They're the darkest days of a free man
Lying in the streets of Amsterdam
Nearly fell underneath the tram
But I picked myself up
Every temptation and device
All the diamonds and the spice
I would give anything for the sight
Of an honest man (Hey)

Een motie Coffeeshopbeleid, een ouderwets rechts VVD verhaal met een breekbare fractievoorzitter van Velzen, een SP die bij monde van fractievoorzitter van de Molen wat schizofreen kritiek uit op het beleid van tot voor kort wethouder van de Molen, ca. 50 moties en nog 2 avonden tegoed. "There's another song coming. That's a good thing, at a concert".
Er zullen nog vele raadsvergaderingen, moties en blogjes komen....is dat een goed ding?
Wordt vervolgd...

maandag 7 juni 2010

Mens sana in corpore sano


Sinds maart van dit jaar heb ik onder andere de portefeuille sport van mijn oud-collega Annemiek Kropman overgenomen. Nu heb ik van nature al wel interesse in sport en heb ik mij beroepsmatig ook wel met sportbeleid bezig gehouden, er over praten is één ding, maar actief meedoen is een tweede. Tijdens mijn jeugd was ik een fanatiek volleyballer en heb ik ook nog een tijdje gebasketballd, maar teamsport bedrijven naast gezin, baan en politiek is erg ingewikkeld. Dus zocht ik mijn heil in de sportschool. Eerst bij Nauwelaerts, waar trainer André enorm enthousiasme in je bovenhaalde tijdens de aerobiclessen en na enige omzwervingen kwam ik terecht bij Club Sportive in het oude postkantoor. Naast wat fitness en spinnen ontdekte ik Zumba, waarbij ik tot de conclusie kwam dat er spieren zitten op plekken die ik nog niet eerder had ontdekt. Door alle drukte rond verkiezingen en de subtiele opmerking van mijn partner hoe het met mijn "donateurschap" bij de sportschool zat heb ik mijn abonnement even stopgezet. Erg onverstandig, want naast het gebrek aan conditie en de extra pondjes hier en daar is zo'n uurtje sporten de beste remedie om je hoofd even leeg te krijgen en de spanning uit je lijf te lopen. Afgelopen zondag was de Letterenloop, waar we met een flink team als PvdA aan meededen (zie http://www.haarlem.pvda.nl/) stond ik als coach/motivator/verzorger aan de kant om de rest aan te moedigen. Een erg onbevredigend gevoel, dus gauw aan de slag en wie weet red ik de Zilveren Kruis Achmea loop (waar gelukkig keuze is tussen 5km, 10 km of de halve marathon)!

woensdag 2 juni 2010

Down to Earth


Vorige week vrijdag kwam Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester een middag en avond naar Haarlem. Haar portefeuille bevat onder andere de onderwerpen coffeeshops, verslavingszorg, tbs en gevangeniswezen. Op het programma stond een fietstocht langs enkele coffeeshops, een gesprek over verslavingszorg in het Pakhuis (Gravinnesteeg) met hulpverlening, politie,iemand uit de doelgroep etc, een rondwandeling met straatpastor Joris en afsluitend een debat over coffeeshops. Het kan niemand ontgaan zijn dat we als PvdA al jaren roepen om reguleren van de aanvoer en teelt van wiet om van de, ik noem het hier maar even schizofrene situatie af te komen dat we de zogeheten voordeur (verkoop van softdrugs) gedogen, maar niet willen weten hoe het er binnen komt en daardoor het criminele circuit toelaten.Door de teelt van canabis te legaliseren voorkom je overlast en criminaliteit en verbeter je het toezicht op de volksgezondheid. Op de website van de PvdA Haarlem en de landelijke website van de PvdA valt nog veel meer hierover te lezen.


Waar ik nu even stil bij wil staan is de wandeling die we maakten met straatpastor Joris van Stem in de Stad. Hij liet ons de plekken in de stad zien waar dak- en thuislozen, veelal met verslavingsproblemen zich ophouden in de stad. Nu kennen we de meeste van die plekken wel, maar vaak fietsen we daar snel langs. En discussies in de commissie en raad over verslavingszorg gaan toch vaak over voorwaarden, locaties, overlast enzo en vaak op een wat abstracte manier.
Hoe anders komt het binnen als je met Joris in het Kenaupark staat en hij vertelt over K, een jongen die na 3 maanden vast gezeten te hebben weer op straat komt en gelijk een shot zet en met een overdosis in het ziekenhuis terecht komt. K is onverzekerd en wordt daarom de volgende dag gewoon weer op straat gezet, nog nauwelijks hersteld van zijn overdosis. Omdat K inziet dat het niet goed gaat met hem, trekt hij aan de bel bij de hulpverlenende instanties en geeft aan dat hij af wil kicken. De hulpverlenende instantie geeft aan dat ze waarschijnlijk wel een dag of vier later een moment voor hem hebben... De dag daarna wordt K gevonden en is de overdosis fataal.


Zo'n verhaal zet je direct even met je voeten op de grond. Als PvdA-fractie scheppen wij minimaal 1x per jaar op bij de eetvoorziening van Stem in de Stad en komt de "doelgroep" zoals we dat dan in beleidsnota taal noemen bij je langs voor wat waarschijnlijk de enige fatsoenlijke maaltijd is die ze in een paar dagen zullen eten, maar verder weet je nauwelijks iets over het verhaal wat achter deze mensen zit. Het verhaal van K brengt in een klap allerlei gevoelens bij je los. Verbijstering, ongeloof, verdriet en kwaadheid, maar ook daarbij een soort strijdlust om hier iets aan te willen doen.


Aan vrienden en kennissen moet ik regelmatig uitleggen waarom ik toch in godsnaam zo veel tijd steek in de politiek. Zo'n verhaal over Kevin en om in ieder geval een poging te wagen om de wereld een klein beetje beter te maken voor met name mensen voor wie het leven nog extra gecompliceerd is, is de drijfveer. Natuurlijk moet je als politicus de nodige zelfrelativering hebben en is het vaak de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, maar zoals Eveline Tonkes (hoogleraar burgerschap) laatst in de Philharmonie op basis van onderzoek al stelde: mensen worden vooral gelukkig als ze iets voor een ander kunnen doen.

Ik word graag nog een stukje gelukkiger, u ook?